Djelatnici tvrtke DMK servisa obučeni su za sve vrste instalacija centralnog grijanja. Temeljem dugogodišnjeg iskustva pružit ćemo Vam savjet kako izabrati najbolje rješenje, a zatim će naši stručnjaci zamišljeno, provesti u djelo. Iza nas stoji uspjeh svjetskog renomiranog imena – Vaillant. Odraz naše temeljne politike kao i cilj poslovanja je – KVALITETA.

Iskustvo i prisustvo od samih početaka plinifikacije pomoći će da iskoristite sve prednosti ekološkog energenta, zemnog plina.


Izrada plinskih priključaka i centralnih grijanja

Toplina doma, u pravom smislu riječi, osnovna je životna potreba suvremenog čovjeka. Centralno je grijanje sistem pomoću kojeg se u određenom prostoru održava stalna temperatura.


Toplinska ugodnost

Osnovni čimbenici koji utječu na toplinsku ugodnost prostora su:

 • Temperatura zraka u prostoriji, temperatura ploha prostorije, vlažnost zraka, strujanje zraka (brzina i smjer), razina odjevenosti, razina fizičke aktivnosti i ostali čimbenici (dob, buka, namjena prostora, kvaliteta zraka itd.)
 • Izbor sustava za grijanje
 • Sustavi grijanja neizostavni su dio instalacija u kućanstvima. Odabir sustava ovisi i o raspoloživim energentima. Ugradnjom sustava centralnog toplovodnog grijanja postižete i održavate toplinsku ugodnost u cijeloj kući.
 • Troškovi grijanja u najhladnijim zimskim mjesecima predstavljaju i do ¾ troškova za energente. To je razlog, ne samo da prilikom kupnje kupujete energetski učinkovite uređaje, već da te uređaje i pravilno održavate.

 

Za pravilan izbor sustava grijanja potrebno je razmotriti sljedeće elemente:

 • Klimatske uvjete
 • Namjenu građevine
 • Vrijeme korištenja
 • Raspoloživi energenti (električna energija, plin, loživo ulje, kruto gorivo, biomasa)
 • Investicijski i pogonski troškovi
 • Zakonska regulativa i propisi
 • Ekološki standardi

Svaki nepotrebni stupanj više u prostoru koji se grije znači dodatnu potrošnju energije, ali i novca. Povećanje temperature grijanja za jedan stupanj znači 6% veću potrošnju goriva za grijanje.

 

Kondenzacijski plinski kotlovi

Riječ je o izvorima topline sustava grijanja, koji kao gorivo koriste plin i imaju mogućnost dodatnog iskorištavanja topline kondenzacijom vodene pare iz dimnih plinova u posebnom izmjenjivaču topline kojim se zagrijava ogrjevni medij (voda) iz povratnog sustava grijanja.

Kotao treba imati što je moguće veći stupanj iskorištenja, a shodno tome, energetski je najučinkovitiji kondenzacijski kotao. Tako ugradnjom kondenzacijskih kotlova osiguravate uštedu od 10 do 15% u usporedbi s drugim novim kotlom, a i do 25% za kotlove starije od 30 godina.

 

Važno!

Ako je Vaš kotao stariji od 15 godina, trebali biste razmotriti njegovu zamjenu novim kotlom čija učinkovitost može biti i do 15% veća.

 

Sustavi grijanja

Podjela s obzirom na energent:

 • Plinski
 • Na loživo ulje
 • Električni
 • Na kruta goriva, biomasa
 • Solarni
 • Na toplinu iz okoliša

Podjela prema načinu zagrijavanja:

Lokalni ili pojedinačni:

 • Kamini (plinski, na kruta goriva)
 • Štednjaci (električni, na kruta goriva)
 • Peći (kruta goriva, električni, plinski i uljni)
 • Grijači zraka (električni, plinski, infracrveni)
 • Grijalice (plinske i električne)
 • Električno podno grijanje itd…

Centralni:

 • Radijatorsko centralno grijanje (na plin, loživo ulje, kruta goriva, električno, solarno)
 • Podno grijanje
 • Grijanje velikih prostora zračnim grijačima itd…

Podjela prema izvedbi ogrjevnih tijela:

 • Izravni (kamin, peći, grijalice, štednjaci)
 • Radijatorski
 • Konvektorski
 • Ventilokonvetorski
 • Površinski (podni, zidni stropni)


Prednosti:
Jednolika temperaturna razdioba, manji broj kotlova i dimnjaka te upravljanje gorivom izvan grijanog prostora

Nedostaci: Mjerenje potrošnje energije postaje složeno za veći broj korisnika u zgradi, visoki su investicijski i pogonski troškovi te toplinski gubitci u cijevima i kanalima

Preporuka:

Peć na drva morala bi biti kapaciteta koji odgovara veličini prostorije. MORA biti instalirana profesionalno.

Provjerite spojeve peći s dimnjakom i osigurajte pojavu propuštanja dimnih plinova u prostor.

Ako imate zatvoreni kamin, obavezno zatvorite njegova vrata kad nije u funkciji. Na taj ćete način spriječiti gubitak topline kroz dimnjak.

Osigurajte suhi prostor za spremište za drva. Vlažna drva otežavaju izgaranje i umanjuju učinkovitost grijanja.

 

Grijanje biomasom

Biomasa je kruto gorivo biološkog podrijetla, odnosno obnovljivi izvor energije. Može biti u raznim oblicima od kojih su najčešći ogrjevno drvo, osušena slama i životinjski izmet.

Za primjenu u sustavima grijanja obiteljskih kuća, stambenih i poslovnih zgrada u pravilu se koristi ogrjevno drvo kao i razni proizvodi koji se dobivaju obradom drveta, drvnih ostataka i otpadaka poput piljevine, briketa i slično.

Više od 30% kućanstava u Hrvatskoj se grije na drva. Ako se koristi učinkovito, ta vrsta grijanja može biti ekonomična pri čemu koristimo obnovljivi izvor energije.

Ako zamijenite staru peć na drva učinkovitom peći ili kotlom na drva, možete uštedjeti i to 50% ogrjevnih drva. Važno je napomenuti kako je najbolja vatra ona koja ne stvara dim u prostoriji. Ako se u prostoru osjeti dim polazi do zagađenja kojem može biti štetno za zdravlje.

Biomasa je obnovljivi izvor energije koji uključuje ogrjevno drvo, grane i drvni otpad iz šumarstva, piljevinu, koru i drvni ostatak iz drvne industrije kao i slamu, kukuruzovinu, stabljike suncokreta i slično. Između različitih vrsta biomase, drvna ima najširu primjenu.

Biomasa akumulira energiju sunca pomoću fotosinteze. Ona iz vode i ugljičnog dioksida i energije sunca tvori glukozu, pri čemu se oslobađa kisik. Tako u biomasi akumuliranu energiju sunca dobivamo izgaranjem u obliku toplinske energije.

Indikativan je podatak da 35 do 40% drvne mase stabla namijenjenog za daljnju preradu ostaje kao otpad. Za neke specifične proizvode poput parketa otpada i do 65%. Sav taj otpadni materijal veliki je energetski potencijal. Prednost sirove biomase je što sadrži vrlo malo za okoliš štetnih tvari. Sumpor i klor prisutni su u vrlo malim količinama  i mogu stvarati kisele kiše pretvarajući se u SO2 ili HCI u procesu izgaranja.